.................................SK Spartak Plzeň z.s.

Jsme kolektiv lidí, který každoročně připravuje a pořádá během prvních tří červencových týdnů dětský a dorostový letní sportovní tábor v Caparticích.

Jsme skupina profesně různorodě zaměřených lidí, kteří rádi svůj volný čas věnují celoroční přípravě a pak prázdninové realizaci. Spojují nás společné zážitky a radost z toho, že co děláme – děti baví… Zkušenosti se dědí z generace na generaci, z dětí se stáváme praktikanty a z praktikantů zkušenými vedoucími. Capartické tradice si velmi vážíme a nedávno jsme společně s nejstaršími členy a zakladateli tábora v Caparticích oslavili 30. výročí velkou a veselou luční slavností.

I přes naše mnohaleté zkušenosti s vedením letních táborů se snažíme v co nejvyšší míře zúčastňovat vzdělávacích akcí, na kterých získáváme nové zkušenosti a nápady. Nejčastěji jezdíme na semináře pořádané Českou asociací Sportu pro všechny (ČASPV), jejímž jsme členem a aktivně se podílíme na jejich organizaci. Zároveň pomáháme po celý rok organizovat různé sportovní akce a soutěže pro mládež pořádané krajskou asociací Sportu pro všechny.

Do svého vzdělávání neváháme investovat a v roce 2004 jsme si objednali kurz „ušitý“ na míru pro náš kolektiv dle hesla co činíš jiným… A tak jsme se stali účastníky speciálního zážitkového semináře pod vedením profesionální organizace – špičky ve svém oboru – Česká cesta.

Mezi námi jsou nejen kvalifikovaní vedoucí, ale i zkušený kuchařský tým, který se nadstandardně stará o výtečnou stravu a svědomití lékaři, kteří se každodenně starají a zajímají o zdravotní stav dětí.

Samotným táborem to pro nás zdaleka nekončí. Konec táboru odstartuje nové přípravy pro následující rok a na našich pravidelných setkáních vymýšlíme další programovou náplň, ve které uplatňujeme nové zkušenosti.